ביחד של לחוד

אני מאחל לכם באמת לקראת בוא תשל״ח – ״יחד״ של ״לחוד״, בו כל אחד תוך התמזגות מסוגל לשמור על ״יחידות״ כדי לבלוע זה את זו תוך מרווחי נשימה מספיקים.
סבי, דוד גנתון במכתב לאבי, עידו, ערה״שׁ, תשל״ח-1977